Tiede pelin taustalla

Henkilöstuottavuus?

Työhyvinvointi ja henkilöstötuottavuus ovat vaikeasti hahmotettavia kokonaisuuksia, mutta niiden hallinta voi tarjota yritykselle ylivoimaista kilpailuetua. Viimeisimpien tutkimusten mukaan on olemassa paljon parempia ja myös nopeampia tapoja lisätä tuottavuutta kuin henkilöstökuluissa säästämällä. Hyötyjen tunnistaminen ja aikaansaaminen edellyttää entistä parempaa oman organisaation tuntemusta ja tehokkaampaa henkilöstölähtöistä kehittämistä.

Idea peliin lähti tarpeesta tarjota yrityksille konkreettinen työkalu tuottavuuden parantamiseksi. Tuottavan esimiehen taustalla on kaksi tieteellistä läpimurtoa, jotka selittävät työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyden:

Marko Kesti

Toimitusjohtaja, tutkija

Marko Kesti on tekniikan diplomi-insinööri ja hallintotieteiden tohtori, dosentti sekä mies PlayGainin takana. Hän on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä yrityksissä, yrittäjänä ja yritysvalmentajana. Marko on analyyttinen tutkija ja tietokirjailija, mutta myös käytännönläheinen kouluttaja ja luennoitsija, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään henkilöstön ja johtamisen merkitystä. Marko toimii apulaisprofessorina Lapin yliopistossa henkilöstötuottavuuden tutkimusryhmässä.

Puh:+358 (0)40 717 8006|E-mail:marko.kesti@playgain.fi

Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio

Opetuspelin tehokkuus perustuu Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioon, joka on kansainvälisesti hyväksytty teoria henkilöstötuottavuuden analysointiin (mm. Kesti & Syväjärvi 2015, Kesti 2013). Laskentaa on sovellettu menestyksellä kymmenissä yrityksissä ja kuntaorganisaatioissa ja se menee seuraavasti:

Liikevaihto = K * HR * TW * (1-AW) * QWL

ja edelleen käyttökate: EBITDA = LV – muuttuvat kulut – kiinteät kulut

K = Liiketoimintakerroin kertoo miten tehollinen työtunti on muutettavissa liikevaihdoksi (€/h)

HR =tilivuoden henkilöstömäärä henkilötyövuosissa (kpl)

TVA = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työntekijää kohti [h]

RA = rakenteellisen työajan osuus teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta [%]

QWL= henkilöstön kokeman työelämän laadun indeksi (0 … 100 %).

QWL eli Työelämän laadun indeksi

Työelämän laadun indeksi (QWL, Quality of Working Life) on yksi tuotantotekijöistä henkilöstövoimavarojen tuotantofunktiossa. Se kuvaa tehollisen työajan osuutta työn ääressä vietetystä ajasta. Kolmesta itsearvostustekijästä koostuva indeksi on painotettu Herzbergin motivaatioteorian mukaisesti siten, että jokainen itsearvostustekijä vaikuttaa omalla tavallaan, korjaten yleisen erheen henkilöstökyselyjen analyysissä.

Johtamistoimenpiteidesi vaikutukset näkyvät kuukausittain Työelämän laadussa ja sen kautta yrityksen käyttökatteessa.

Itsearvostustekijät ovat:

Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus (FE)
Yhteenkuuluvuus ja identiteetti (YI)
Päämäärät ja luovuus (PL)