The Science Behind

Pelissä ei tarvitse osata teoriaa. Mutta toisaalta myös teoriaa kannattaa opiskella, sillä Kurt Lewin sanoin:  ”Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria”.

Tuottava esimies simulaatiopeli perustuu Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioon, joka on kansainvälisesti hyväksytty teoria henkilöstötuottavuuden analysointiin (mm. Kesti & Syväjärvi 2015, Kesti 2013). Laskentaa on sovellettu menestyksellä kymmenissä yrityksissä ja kuntaorganisaatioissa ja se menee seuraavasti:

Liikevaihto = K * HR * TVA * (1-RA) *QWL

ja edelleen käyttökate saadaan kaavalla EBITDA = LV – muuttuvat kulut – kiinteät kulut

Kaavassa K = Liiketoimintakerroin kertoo miten tehollinen työtunti on muutettavissa liikevaihdoksi (€/h), HR = tilivuoden henkilöstömäärä henkilötyövuosissa (kpl), TVA = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työntekijää kohti [h], RA = rakenteellisen työajan osuus teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta [%] ja QWL= henkilöstön kokeman työelämän laadun indeksi (0 … 100 %).

Viimeisimpien tutkimusten mukaan on olemassa paljon parempia ja myös nopeampia tapoja lisätä tuottavuutta kuin henkilöstökuluissa säästämällä. Hyötyjen tunnistaminen ja aikaansaaminen edellyttää entistä parempaa oman organisaation tuntemusta ja tehokkaampaa henkilöstölähtöistä kehittämistä. Tästä aiheesta on kirjoitettu myös Finanssivalvonnan FINVA julkaisema kirja nimeltä Henkilöstövoimavarat tuottaviksi (2014), joka on hyödyllinen pelin sisällöllisenä oppikirjana.

Uusi kansainvälisesti hyväksytty laskentamalli mahdollistaa henkilöstövoimavarojen analysoinnin organisaatiokohtaisesti. Luotettavan mallin (evidence-based) avulla ohjataan johtajia, HR-asiantuntijoita ja esimiehiä kehittämään ja hyödyntämään paremmin henkilöstövoimavaroja. Hyötyjen aikaansaaminen edellyttää etenkin esimiehiltä entistä parempaa oman työyhteisön ja hyvien HR-käytäntöjen tuntemusta.

Lähteet:
Kesti M. and Syväjärvi A. (2015) Human Capital Production Function in Strategic Management. Technology and Investment, 6, 12-21.
Kesti M. (2013). Human Capital Production Function, GSTF Journal on Business Review, Volume 3, Number 1, pages 22-32.
Kesti M. (2014). Henkilöstövoimavarat tuottaviksi, FINVA kustannus, Helsinki.

Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria.

Kurt Lewin

Sosiaalipsykologi, 1890-1947

Marko Kesti

Marko Kesti

Toimitusjohtaja, tutkija

Marko Kesti on tekniikan diplomi-insinööri ja hallintotieteiden tohtori, dosentti sekä mies PlayGainin takana. Hän on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä yrityksissä, yrittäjänä ja yritysvalmentajana. Marko on analyyttinen tutkija ja tietokirjailija, mutta myös käytännönläheinen kouluttaja ja luennoitsija, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään henkilöstön ja johtamisen merkitystä. Marko toimii apulaisprofessorina Lapin yliopistossa henkilöstötuottavuuden tutkimusryhmässä.

Idea peliin lähti tarpeesta tarjota yrityksille konkreettinen työkalu tuottavuuden parantamiseksi, sillä tutkimuksessa on huomattu, että henkilöstön hyvinvointi ja HR-käytännöt ovat yhteydessä yrityksen menestymiseen. Vahva käytäntö teorian – ja pelin – taustalla on omiaan vakuttamaan, että pelissä opituilla toimintatavoilla on mahdollista saavuttaa konkreettisia parannuksia yritysten tuloksellisuuteen.

Puh: +358 (0)40 717 8006

E-mail: