Asiakkaitamme

Itse pidin kurssilla esiteltyä digitaalista peliä esimiestoiminnan kehittämiseksi todella hyödyllisenä. Mielestäni esimiestyö on erittäin vastuullista, haastavaa ja hektistä ja sen vuoksi oli äärimmäisen kätevää, että pelin avulla pystyi harjoittelemaan esimiehenä toimimista. Minulle, jolla ei ole omaa kokemusta esimiehenä toimimisesta, peli toi konkreettisesti esille sen, mitä esimiestyöhön kuuluu.

Opiskelijapalaute

Oulun Yliopisto vuorovaikutussuhteet kurssi 5 op

Atos on kansainvälinen informaatioteknologian palveluyritys, missä työskentelee 86.000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Atoksen kilpailukyky rakentuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Esimiestoiminta koetaan yhdeksi hyvän henkilöstöjohtamisen kulmakiveksi.

Tuottava esimies –hyötypelissä esimies harjoittelee hyvien HR-käytäntöjen soveltamista erilaisissa työyhteisön kohtaamissa haasteissa. Esimiehet sisäistävät työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen yhteyden ja saavat todistuksen taidoistaan. Tämä mahdollistaa esimieskohtaisen kehittämisen, jolla saadaan näin paras vaikuttavuus työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Case: ATOS

Informaatioteknologian palveluyritys

Peli eteni mukavasti ja tempasi mukaansa. Parasta pelatessa oli kohdata tilanteita, joihin ei ole vielä työurallaan törmännyt, mutta jotka varmasti ennemmin tai myöhemmin tulevat vastaan. Nyt tilanteisiin pystyi tavallaan valmistautumaan etukäteen ja sai myös palautetta jo tekemistään valinnoista ja ratkaisuista. Mielestäni peli antoi aivan kontreettisesti taitoa kohdata erilaisia kiperiä haasteita.

Opiskelijapalaute

Oulun Yliopisto vuorovaikutussuhteet kurssi 5 op