Intuitiivinen Johtaminen

Osaamisessa on varmuus

Johtaminen ja varsinkin ihmisten johtaminen on yksi vaativimmista lajeista. Johtaminen koskettaa samaan aikaan monia asioita, siinä on ihmisten tunteet mukana ja kaikki valinnat vaikuttavat loppukäteen myös yrityksen tulokseen. Ylin johto asettaa yrityksen tavoitteet ja budjettiraamit ja esimiehet toteuttavat sen ryhmiensä johtamistoimilla. Ihmisten johtaminen on siten aineettoman pääoman hallintaa. Sinä johtajana ja esimiehenä olet saanut tärkeän mandaatin tehdä paras tulos tätä pääomaa hallinnoimalla.

Jokainen meistä on erilainen johtajana, mutta meidän kaikkien tulisi johtaa samoilla lainalaisuuksilla. Sinun johtamisstrategiasi, osaaminen sekä herkkyytesi yhdessä persoonallisuutesi kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kutsumme tätä kokonaisuutta Intuitiiviseksi Johtamiseksi! Vaali ja kehitä sitä!

Osaaminen luo varmuutta. Osaamista kehitetään lukemalla ja harjoittelemalla. Kirjojen lukeminen ja luentojen kuuntelu on virkistävää ja ideoita antavaa, mutta Intuitiivista Johtamista opitaan kuitenkin vain käytännössä, siinä ympäristössä missä johtaminen oikeasti tapahtuu. Johtamisen oppiminen vaatii muotouttamista (formation) eli syy-seuraussuhteiden kokemista ja ymmärtämistä. Yleensä kestää ihmisiän kehittyä hyväksi johtajaksi, mutta ei enää! Johtamisen tekoälyä sisältävässä pelisimulaatiossa voit harjoitella niin paljon kuin haluat ja saavutat vuosien johtamiskokemuksen vain muutamassa kuukaudessa.

Saat johtajana kiitosta ja palkkioita, kun onnistut tai, jos epäonnistut, saat syytöksiä ja urasi on vaakalaudalla. Tiesithän, että kaikki johtamisen toimet ja valinnat vaikuttavat suoraan käyttökatteeseen (EBITDA). Kuinka paljon sinä tuotat tai törsäät sitä! Kuinka varma olet johtaessasi?

Me haluamme luoda sinulle johtamisen varmuuden. Tuottava esimies -pelisimulaatiossa voit keskittyä johtamisen ytimeen ja näet heti syy-seuraussuhteet johtamisen valintoihisi. Simulaatiossa on helppo tunnistaa virheensä ja karsia niitä sekä tiedostaa hyvän johtamisen niksit ja nähdä niiden tulosvaikutus. Tekoäly laskee tieteellisin algoritmein taustalla tuloksia. Voit kehittää Intuitiivista Johtamista kokeillen, reflektoiden ja oppien. Saavuta johtamisen varmuus ja kehitä paras Intuitiivinen Johtaja!

Filosofi John Locke sanoi, että ”ajatukset, jotka usein tulevat etsimättä, ikään kuin tipahtavat päähän, ovat tavallisesti kaikkein arvokkaimpia”.


Intuitiivisen johtamisen rakennuspalikat

 

%

Yrityksistä haluaa panostaa työhyvinvointiin

%

Työhyvinvointi mukana kehityskeskusteluissa yrityksissä

%

Yritysten esimiehistä kokee kykenevänsä hoitamaan työhyvinvointia

(Aura O., Ahonen G., Hussi T. ja Ilmarinen J. (2014). Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014, Tutkimusraportti, Pohjola Vakuutus Oy ja Suomen Terveystalo, Helsinki 2014.)

Onko sinusta Parhaaksi LEAN-esimieheksi

Suomen Paras Lean-Esimies -kilpailun tavoitteena on parantaa Suomen tuottavuutta työelämän laadun avulla. Kilpailu on ilmainen ja kaikille avoin esimiesasemasta riippumatta.

Tuottava Esimies -peli

A

Vaivaton

Helppo ottaa käyttöön ja pelaamaan pääsee heti!

1

Mukautuva

Pelissä on valmiina lähes 30 eri toimialaa, joista valita. Myös yrityksen koko on määriteltävissä.

Tuottava

Peli kertoo heti, kuinka henkilöstöjohtamisen toimenpiteet vaikuttavat yrityksen talouteen.

Tuottava Esimies

Peli opettaa johtajat ja esimiehet työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen. Lähiesimiesten toiminnan laatu on tärkein operatiivisen kilpailukyvyn lähde. Digitaalinen peliratkaisu varmistaa esimiesten osaamisen toimia työyhteisön johtajana. Korkea esimiestoiminnan laatu lisää työryhmien tuottavuutta ja parantaa koko yrityksen kilpailukykyä.
Pelin kuluessa pelaaja saa palautetta tekemistään ratkaisuista. Se testaa esimiestaidot ja antaa todistuksen sekä suositukset pelaajan itsensä kehittämiseen. Testaamista hyödynnetään esimerkiksi esimiesten rekrytoinnissa ja esimiestoiminnan TQM laadunvarmistamisessa. Testin tulokset innostavat saavuttamaan seuraavan, paremman arvosanan pelissä. Esimies voi hyödyntää todistusta esimerkiksi omassa kehityskeskustelussaan.
Peli toimii käsikirjana hyvien HR-käytäntöjen jakamiseen. Oppimispeli toimii myös esimiestoiminnan käsikirjana, jolla voi simuloida erilaisia tilanteita ja testata suunnitteilla olevien HR-toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Peliä on mahdollista hyödyntää johdon strategisena työkaluna muutoksen toteuttamisessa. Se sopii myös HR-johtajalle strategiseksi työkaluksi, kun arvioidaan yrityksen HR-toimenpiteiden vaikutuksia tulokseen.

%

Mikäli esimiehet parantavat oman työyhteisön työelämän laatua yhden prosentin vuodessa

on realistinen käyttökateparannus on noin 800 euroa jokaista ryhmän työntekijää kohti.

50 hengen yrityksessä tämä tarkoittaa 40 000 € parannusta käyttökatteeseen.

Asiakkaitamme

Itse pidin kurssilla esiteltyä digitaalista peliä esimiestoiminnan kehittämiseksi todella hyödyllisenä. Mielestäni esimiestyö on erittäin vastuullista, haastavaa ja hektistä ja sen vuoksi oli äärimmäisen kätevää, että pelin avulla pystyi harjoittelemaan esimiehenä toimimista. Minulle, jolla ei ole omaa kokemusta esimiehenä toimimisesta, peli toi konkreettisesti esille sen, mitä esimiestyöhön kuuluu.

Opiskelijapalaute

Oulun Yliopisto vuorovaikutussuhteet kurssi 5 op

Atos on kansainvälinen informaatioteknologian palveluyritys, missä työskentelee 86.000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Atoksen kilpailukyky rakentuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Esimiestoiminta koetaan yhdeksi hyvän henkilöstöjohtamisen kulmakiveksi.

Tuottava esimies –hyötypelissä esimies harjoittelee hyvien HR-käytäntöjen soveltamista erilaisissa työyhteisön kohtaamissa haasteissa. Esimiehet sisäistävät työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen yhteyden ja saavat todistuksen taidoistaan. Tämä mahdollistaa esimieskohtaisen kehittämisen, jolla saadaan näin paras vaikuttavuus työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Case: ATOS

Informaatioteknologian palveluyritys

Peli eteni mukavasti ja tempasi mukaansa. Parasta pelatessa oli kohdata tilanteita, joihin ei ole vielä työurallaan törmännyt, mutta jotka varmasti ennemmin tai myöhemmin tulevat vastaan. Nyt tilanteisiin pystyi tavallaan valmistautumaan etukäteen ja sai myös palautetta jo tekemistään valinnoista ja ratkaisuista. Mielestäni peli antoi aivan kontreettisesti taitoa kohdata erilaisia kiperiä haasteita.

Opiskelijapalaute

Oulun Yliopisto vuorovaikutussuhteet kurssi 5 op

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tuoreita artikkeleita ja uusinta tutkimustietoa HR-johtamisesta. Kuulet myös ensimmäisenä tuotelanseerauksistamme.