Intuitiivinen Johtaminen

Osaamisessa on varmuus

Johtaminen ja varsinkin ihmisten johtaminen on yksi vaativimmista lajeista. Johtaminen koskettaa samaan aikaan monia asioita, siinä on ihmisten tunteet mukana ja kaikki valinnat vaikuttavat loppukäteen myös yrityksen tulokseen. Ylin johto asettaa yrityksen tavoitteet ja budjettiraamit ja esimiehet toteuttavat sen ryhmiensä johtamistoimilla. Ihmisten johtaminen on siten aineettoman pääoman hallintaa. Sinä johtajana ja esimiehenä olet saanut tärkeän mandaatin tehdä paras tulos tätä pääomaa hallinnoimalla.

Jokainen meistä on erilainen johtajana, mutta meidän kaikkien tulisi johtaa samoilla lainalaisuuksilla. Sinun johtamisstrategiasi, osaamisesi sekä herkkyytesi yhdessä persoonallisuutesi kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kutsumme tätä kokonaisuutta intuitiiviseksi johtamiseksi! Vaali ja kehitä sitä!

Osaaminen luo varmuutta. Osaamista kehitetään lukemalla ja harjoittelemalla. Kirjojen lukeminen ja luentojen kuuntelu on virkistävää ja ideoita antavaa, mutta intuitiivista johtamista opitaan kuitenkin vain käytännössä, siinä ympäristössä missä johtaminen oikeasti tapahtuu. Johtamisen oppiminen vaatii muotouttamista (formation) eli syy-seuraussuhteiden kokemista ja ymmärtämistä. Yleensä kestää ihmisiän kehittyä hyväksi johtajaksi, mutta ei enää! Tekoälyavusteisessa simulaatiossa saat vuosien esimiesopit muutamassa päivässä. Se opettaa jokaista esimiestä yksilöllisesti optimaalisella tavalla. Näin siirrytään koulutuksesta oppimiseen.

Tekoälyavusteinen simulaatio seuraa esimiestoimintaasi ja palkitsee onnistuneesta johtamisesta. Tiesithän, että kaikki johtamisen toimet ja valinnat vaikuttavat käyttökatteeseen (EBITDA)? Moni esimies luulee, että hyvä tulos syntyy kun vaaditaan työntekijöiltä maksimi tulosta – asia on toisin. Hyvä esimies panostaa ihmisten johtamiseen, jonka kautta syntyy hyvä tulos.

Me haluamme luoda sinulle johtamisen varmuuden. Tuottava esimies -pelisimulaatiossa voit keskittyä johtamisen ytimeen ja näet heti syy-seuraussuhteet johtamisen valintoihisi. Simulaatiossa on helppo tunnistaa virheensä ja karsia niitä sekä tiedostaa hyvän johtamisen niksit ja nähdä niiden tulosvaikutus. Tekoäly laskee tieteellisin algoritmein taustalla tuloksia. Voit kehittää Intuitiivista Johtamista kokeillen, reflektoiden ja oppien. Saavuta johtamisen varmuus ja kehitä paras Intuitiivinen Johtaja!

Filosofi John Locke sanoi, että “ajatukset, jotka usein tulevat etsimättä, ikään kuin tipahtavat päähän, ovat tavallisesti kaikkein arvokkaimpia”.


Intuitiivisen johtamisen rakennuspalikat

 

%

Yrityksistä haluaa panostaa työhyvinvointiin

%

Yritysten kehityskeskusteluista sisältää työhyvinvointiteeman

%

Yritysten esimiehistä kokee kykenevänsä hoitamaan työhyvinvointia

(Aura O., Ahonen G., Hussi T. ja Ilmarinen J. (2014). Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014, Tutkimusraportti, Pohjola Vakuutus Oy ja Suomen Terveystalo, Helsinki 2014.)

Tuottava Esimies -peli

A

Vaivaton

Helppo ottaa käyttöön ja pelaamaan pääsee heti! Toimii myös Androidilla!

1

Mukautuva

Pelissä on valmiina lähes 30 eri toimialaa, joista valita. Myös yrityksen koko on määriteltävissä.

Tuottava

Peli kertoo heti, kuinka henkilöstöjohtamisen toimenpiteet vaikuttavat yrityksen talouteen.

Tuottava Esimies

Peli opettaa johtajat ja esimiehet työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen. Lähiesimiesten toiminnan laatu on tärkein operatiivisen kilpailukyvyn lähde. Digitaalinen peliratkaisu varmistaa esimiesten osaamisen toimia työyhteisön johtajana. Korkea esimiestoiminnan laatu lisää työryhmien tuottavuutta ja parantaa koko yrityksen kilpailukykyä.
Pelin kuluessa pelaaja saa palautetta tekemistään ratkaisuista. Se testaa esimiestaidot ja antaa todistuksen sekä suositukset pelaajan itsensä kehittämiseen. Testaamista hyödynnetään esimerkiksi esimiesten rekrytoinnissa ja esimiestoiminnan TQM laadunvarmistamisessa. Testin tulokset innostavat saavuttamaan seuraavan, paremman arvosanan pelissä. Esimies voi hyödyntää todistusta esimerkiksi omassa kehityskeskustelussaan.
Peli toimii käsikirjana hyvien HR-käytäntöjen jakamiseen. Oppimispeli toimii myös esimiestoiminnan käsikirjana, jolla voi simuloida erilaisia tilanteita ja testata suunnitteilla olevien HR-toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Peliä on mahdollista hyödyntää johdon strategisena työkaluna muutoksen toteuttamisessa. Se sopii myös HR-johtajalle strategiseksi työkaluksi, kun arvioidaan yrityksen HR-toimenpiteiden vaikutuksia tulokseen.

%

Mikäli esimiehet parantavat oman työyhteisön työelämän laatua yhden prosentin vuodessa

on realistinen käyttökateparannus on noin 800 euroa jokaista ryhmän työntekijää kohti.

50 hengen yrityksessä tämä tarkoittaa 40 000 € parannusta käyttökatteeseen.