Tuottava esimies -simulaatiopeli

Esimiestaidot ja henkilöstötuottavuus nousuun

Tekoälyavusteinen simulaatiopeli tarjoaa oppimisalustan esimiestaitojen kehittämiselle ja liiketoiminnan tulosparannukselle ilman kustannussäästöjä. Peli käyttää hyväksi uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa mallia, jonka avulla työelämän laadun parannuksen vaikutukset näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa. Henkilöstöpääomaa hyödyntämällä organisaatio voi saavuttaa kestävää kilpailuetua. Tutustu traileriin!

Tuottava esimies

A

Vaivaton

Helppo ottaa käyttöön ja pelaamaan pääsee heti! Toimii myös Androidilla!
1

Mukautuva

Pelissä on valmiina lähes 30 eri toimialaa, joista valita. Myös yrityksen koko on määriteltävissä.

Tuottava

Peli kertoo heti, kuinka henkilöstöjohtamisen toimenpiteet vaikuttavat yrityksen talouteen.

%

Yrityksistä haluaa panostaa työhyvinvointiin

%

Yritysten kehityskeskusteluista sisältää työhyvinvointiteeman

%

Yritysten esimiehistä kokee kykenevänsä hoitamaan työhyvinvointia

(Aura O., Ahonen G., Hussi T. ja Ilmarinen J. (2014). Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014, Tutkimusraportti, Pohjola Vakuutus Oy ja Suomen Terveystalo, Helsinki 2014.)   

Intuitiivinen johtaminen

 

PlayGain on oululainen hyötypeliyritys, jonka tavoitteena on olla mukana kehittämässä parempia esimiehiä ja parempaa työkulttuuria. Johtaminen ja varsinkin ihmisten johtaminen on yksi vaativimmista lajeista koska se koskettaa samaan aikaan monia asioita, ihmisten tunteista yrityksen tulokseen. Tekoälyavusteinen Tuottava esimies -simulaatiopeli  seuraa esimiestoimintaasi ja palkitsee onnistuneesta johtamisesta. Se näyttää reaaliajassa, kuinka kaikki johtamisen toimet ja valinnat vaikuttavat Työelämän laatuun (QWL) ja sitä kautta käyttökatteeseen (EBITDA).

Jokainen meistä on erilainen johtajana, mutta meidän kaikkien tulisi johtaa samoilla lainalaisuuksilla. Sinun johtamisstrategiasi, osaamisesi sekä herkkyytesi yhdessä persoonallisuutesi kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kutsumme tätä kokonaisuutta intuitiiviseksi johtamiseksi. Vaali ja kehitä sitä!

Osaaminen luo varmuutta. Osaamista voi kehittää kirjojen ja luentojen avulla, mutta intuitiivista johtamista opitaan kuitenkin vain käytännössä, oikeassa ympäristössä. Johtamisen oppiminen vaatii muotouttamista eli syy-seuraussuhteiden kokemista ja ymmärtämistä. Yleensä hyväksi johtajaksi kehittyminen vie vuosia, mutta tekoälyavusteisen simulaatiopelin avulla saat vuosien verran harjoitusta muutamassa päivässä. Se opettaa jokaista esimiestä yksilöllisesti optimaalisella tavalla. Näin siirrytään koulutuksesta oppimiseen!

Simulaatiossa on helppo tunnistaa virheensä ja karsia niitä sekä tiedostaa hyvän johtamisen niksit ja nähdä niiden tulosvaikutus. Tekoäly laskee tieteellisin algoritmein taustalla tuloksia. Lue lisää teoreettisesta taustasta Teoria-sivulla. Pelin avulla voit kehittää intuitiivista johtamista kokeillen, reflektoiden ja oppien. Saavuta johtamisen varmuus ja kehitä itsestäsi paras Intuitiivinen johtaja!

Intuitiivisen johtamisen rakennuspalikat

 

%

Mikäli esimiehet parantavat oman työyhteisön työelämän laatua yhden prosentin vuodessa

on realistinen käyttökateparannus on noin 800 euroa jokaista ryhmän työntekijää kohti.

50 hengen yrityksessä tämä tarkoittaa 40 000 € parannusta käyttökatteeseen.